Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

Stymulowanie współpracy między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wsparcia uczestników projektów – zalecenia MR - 5 grudnia 2017 r.

0

Stymulowanie współpracy między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wsparcia uczestników projektów – zalecenia MR - 5 grudnia 2017 r.

Współpraca_IRP_i_PS.pdf


arrow