Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

ROZWIĄZANIE PROBLEMU GRUPY Z WYKORZYSTANIEM ODWRÓCONEJ BURZY MÓZGÓW - METODA ANIMACJI

0

Odwrócona burza mózgów jest metodą, którą możemy wykorzystywać zajmując się animacją grup. Jest to odmiana klasycznej burzy mózgów, która okazuje się być bardzo przydatna w sytuacji kiedy grupa jest zafiksowana na problemie i trudno jej znaleźć rozwiązanie w zgłaszanych trudnościach. Technikę tą możemy stosować w pracy nad problemami, które wydają się grupie bardzo trudne do rozwiązania lub wręcz niemożliwe do przezwyciężenia. Praca z wykorzystaniem odwróconej burzy mózgów powoduje dysocjację emocjonalną uczestników bezpośrednio zaangażowanych w trudności oraz ułatwia i skraca proces znalezienia rozwiązań.


Technika ta przebiega w następujących etapach:

  • 1. Definiujemy problem lub cel nad którym będziemy pracować z grupą np. „Trudności w znalezieniu klientów na nasze usługi”.
  • 2. Odwracamy problem przez zadanie pytania odwrotnego, skoncentrowanego na tym, co możemy zrobić, żeby ten problem wystąpił lub się nasilił „Co możemy zrobić, żeby nie znaleźć więcej klientów?”
  • 3. Przeprowadzamy klasyczną burzę mózgów do tak postawionego problemu zapisując rozwiązania w widocznym dla uczestników miejscu (przykłady 3 pomysłów „Bądźmy cicho, nie rozmawiajmy z nikim o swojej usłudze”, „Nigdzie się nie ogłaszajmy”, „Róbmy błędy realizując nasze usługi, wykonujmy je z opóźnieniem”).
  • 4. Odwracamy zapisane pomysły, zapisując ich przeciwieństwa, czyli rozwiązania problemu nad którym pracujemy – warto zadbać o to, aby były one jak najbardziej szczegółowe i precyzyjne (robimy to w formie dyskusji grupowej lub pracy w podgrupach/parach) np. 

- „Bądźmy cicho, nie rozmawiajmy z nikim o swojej usłudze” – „Informujmy społeczność lokalną o naszych usługach. Zostawiajmy ulotki, informatory i wizytówki. Uczestniczmy w lokalnych targach i wydarzeniach”.

- „Nigdzie się nie ogłaszajmy” – „Ogłaszajmy się  w miejscach ogólnodostępnych, na portalach społecznościowych. Stwórzmy naszą stronę internetową. Załóżmy fanpage na facebooku. Ogłaszajmy się na sprofilowanych grupach. Korzystajmy z Instagrama”. 

- „Róbmy błędy realizując nasze usługi, wykonujmy je z opóźnieniem” – „Dbajmy o jakość naszej pracy i jej terminowość. Rozwijajmy nasze umiejętności zawodowe. Korzystajmy z porad mentorów”.

  • 5. Przeprowadzamy analizę wypracowanych przez grupę rozwiązań.
    /opr. Ewa Kalińska-Grądziel
arrow