Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

Czy można łączyć środki OWES oraz środki z PFRON na utworzenie miejsca pracy (tego samego) w nowo tworzonej spółdzielni socjalnej? czy jest to możliwe, jakie są ewentualne ograniczenia? - Odpowedź Eksperta

0

Tak. Istnieje możliwość łączenia środków z różnych źródeł na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonej spółdzielni socjalnej np. środki z OWES ze środków PFRON.

Jednakże należy pamiętać by nie doszło do podwójnego finansowania tego samego wydatku, co stanie się niekwalifikowalne zarówno w rozliczeniu dotacji OWES, jak i rozliczeniu dotacji PFRON.

Nie jest dopuszczalne korzystanie równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem i zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym powstałym w ramach Projektu oraz z zatrudnieniem w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc

arrow