Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji na portalu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obsługi serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”).

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Klauzula informacyjna

Informuję, że:

1)           administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26,  zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)           z inspektorem danych osobowych  można się skontaktować pod e-mail: [email protected] i/lub tel. 81 710-46-30

3)           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez użytkowników serwisu w celu realizacji jego głównych funkcji

4)           podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykorzystywanie danych użytkowników w oparciu o Regulamin korzystania z serwisu

5)           podanie danych jest niezbędne do korzystania z serwisu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

6)           posiada Pani/Pan prawo do:

•             żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•             wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•             przenoszenia danych,

•             wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•             cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)           Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)           Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Polską Fundację Ośrodków  Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”  z siedzibą w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie

arrow