Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

Źródła prawa i zasady udzielania zamówień publicznych fundamentem systemu zamówień

photo
0

Zapraszamy do lektury artykułu na temat źródeł prawa i zasad udzielania zamówień publicznych

"Podstawowym a zarazem największym zamawiającym[1] w naszym kraju, jak i na świecie jest państwo. To ono jako inwestor przeznacza ogromne środki finansowe pochodzące od podatników na różne gałęzie gospodarki, takie jak: budownictwo, energetykę, telekomunikację, transport, wyposażenie biur, szkół, szpitali, policję, wojsko, itd.

            Zadaniem zasad udzielania zamówień składających się na system zamówień publicznych jest zapewnienie prawidłowej redystrybucji owych dochodów będących w dyspozycji państwa w sposób celowy i oszczędny oraz zapewnienie równego dostępu do zamówień wszystkim wykonawcom spełniającym warunki do ich prawidłowego wykonania w warunkach transparentności i uczciwej konkurencji.

[1]               Zamawiającym – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych – jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych."


Źródła prawa i zasady udzielania zamówień publicznych fundamentem systemu zamówień - 18.02.2019 r. 1.pdf

arrow