Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

Rekrutacja na Studia Podyplomowe - dla Absolwentów I cyklu szkoleń w projekcie "Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej"

0

Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym uruchamiamy rekrutację na studia podyplomowe dla osób, które ukończyły szkolenia w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.  Studia podyplomowe są organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie  


UWAGA! Rekrutacja na studia trwa do 31.05.2019 r. Po upływie tego terminu rozpocznie się końcowy etap rekrutacji, mający na celu uzupełnienie różnic programowych, wynikających ze zmian programów szkoleń i ich dostosowaniu do wymogów studiów podyplomowych. 


Szczegóły pod numerem tel. 81 710 46 30 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • - Kwestionariusz osobowy
  • - Podanie
  • - Oświadczenie do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł (UWAGA! Opłat będzie można dokonać w wyznaczonym terminie po złożeniu kompletu dokumentów)
  • - 1 fotografia legitymacyjna (3,5 x 4,5)
  • - Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Fundacji lub Uczelni lub poświadczona notarialnie


arrow