Forum Aktywności Ekonomii Społecznej

SZOWES - Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES) to 7 Partnerów z terenu całego województwa, zaangażowanych w pomoc nowopowstającym i istniejącym podmiotom ekonomii społecznej. Funkcjonujemy w takiej formie od 2015 r. choć nasze indywidualne doświadczenie w tym obszarze jest o wiele dłuższe. Od 2009 r. udało nam się wesprzeć ponad 7000 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i 1100 podmiotów ekonomii społecznej. W tych podmiotach, dzięki naszemu wsparciu powstało 600 trwałych miejsc pracy. Pracujemy również nad budowaniem lokalnego potencjału społecznego i obywatelskiego. Udało nam się wesprzeć i dofinansować co najmniej 1620 inicjatyw oddolnych. Ekonomia społeczna jest naszą codziennością. To ludzie empatyczni i pracowici, choć często zbyt doświadczeni przez życie. To wysokiej jakości usługi i dobre produkty, z których powszechnie korzystamy choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Dzięki kompleksowemu wsparciu Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest możliwy stały rozwój sektora ekonomii społecznej.

Projekty
arrow